• Η συμμετοχή στις υπηρεσίες στοιχήματος του “Oikonomoubet.gr” προϋποθέτει την αποδοχή των παρακάτω όρων και συνθηκών:

  • 1. Οι συνδρομητές πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, όπως επιβάλλει ο τοπικός νόμος περί στοιχήματος. Απαγορεύεται ως εκ τούτου να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα άτομα κάτω των 18 ετών. Να σημειώσουμε ότι το διαδικτυακό στοίχημα επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το 21έτος, ενώ το στοίχημα στον ΟΠΑΠ είναι ελεύθερο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • 2. To Oikonomoubet.gr προστατεύει τα προσωπικά σας στοιχεία και ποτέ δεν θα τα δώσει σε τρίτους προς εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση τους.
  • 3. Όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες από το “Oikonomoubet.gr” επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ από το μέλος του οποίου το όνομα έχει τεθεί στην φόρμα εγγραφής. Το “Oikonomoubet.gr” διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συνδρομή του μέλους για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι διακινεί πληροφορίες σε άλλη ιστοσελίδα, forum, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, face book κ.α.) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας. Καμία επιστροφή δε θα γίνεται για τον εναπομείναντα χρόνο της συνδρομής και θα λαμβάνονται νομικά μέτρα για την αποκατάσταση της απώλειας κερδών. Κάθε κακομεταχείριση ή άλλη βλαβερή συμπεριφορά ως προς τη σχέση σας με το “Oikonomoubet.gr” θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ακύρωση οποιασδήποτε σχέση σας με το “Oikonomoubet.gr”.
  • 4. Απαγορεύεται αυστηρότατα η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτική, ή διασκευή, ή κατά παράφραση απόδοση του περιεχομένου του χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση ή άδεια του Oikonomoubet.gr. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του Oikonomoubet.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από το Oikonomoubet.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Oikonomoubet.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, και διατίθενται στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση.Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. Το Oikonomoubet.gr ωστόσο έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του εκάστοτε συνδρομητή και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές και στην δικαιοδοσία της χώρας του συνδρομητή. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την γραπτή άδεια του δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 ‘περί πνευματικής ιδιοκτησίας’, του Π.Κ., της τροποποίησης αυτού με τον νόμο 4481/2017 καθώς και του άρθρου 60 του Αστικού Κώδικα, ως και άλλων ειδικότερων νόμων. Η τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση και αναπαραγωγή μέρους της ιστοσελίδας ή περιεχομένου προστατευομένου από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δυνατή, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο έγγραφη άδεια από την ιστοσελίδα ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του προκειμένου στοιχείου.
  • 5. Το “Oikonomoubet.gr” δεν ευθύνεται για καμία απώλεια, καθώς αποτελεί υπηρεσία που παρέχει εργαλεία για την επιλογή των ορθών στοιχημάτων ! Οι προτάσεις μας είναι με δικό σας ρίσκο και βασίζονται στις προβλέψεις και αναλύσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αφορά την παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο, και δεν συνιστούν προτροπή ή παρακίνηση από μέρους της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.Για αυτό το Oikonomoubet.gr δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των υπηρεσιών περί της καθ’ οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, προγνωστικά και αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες του Oikonomoubet.gr.
  • 6. Πρέπει να παράσχετε μόνο το πλήρες νόμιμο ονοματεπώνυμό σας, και μια έγκυρη διεύθυνση email για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο Oikonomoubet.gr.
  • 7. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την παροχή υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο, με την απαραίτητη προειδοποίηση ενός μηνός.
  • 8. Σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλης φύσεως δυσχερειών, λόγω των οποίων η πρόσβαση στην ιστοσελίδα δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη, η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει. Θα κάνουμε όμως ότι μπορούμε για την άμεση επίλυση του προβλήματος.
  • 9. Το “Oikonomoubet.gr” διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίσει και αλλάξει τους Όρους Χρήσης για της αναρτήσεως ενημερώσεων και αλλαγών στην ιστοσελίδα του “Oikonomoubet.gr”. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679)
Η εταιρία “oikonomoubet.gr” σας ενημερώνει ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω του δικτυακού της χώρου, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, βάσει του Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και των σχετικών τροποποιήσεων του και σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

Καταχωρείτε μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, που αφορούν στην ολοκλήρωση των αγορών σας.

Προσωπικά δεδομένα:
Ως επισκέπτης μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσετε καμία πληροφορία. προσωπικού χαρακτήρα. Η “oikonomoubet.gr” ζητάει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε κάποια συναλλαγή.

Πληροφορίες που θα σας ζητήσουμε κατά την αγορά προϊόντων:
Τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για κάθε συναλλαγή είναι:
Το ονοματεπώνυμο σας και το email σας. Παράλληλα, ζητάμε προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως κινητό τηλέφωνο (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας).

Δεδομένα παραστατικού:
Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.
Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Η “oikonomoubet.gr” διατηρεί το δικαίωμα της διάθεσης των παραπάνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Οι πληροφορίες που ζητάμε είναι μόνο οι απαιτούμενες για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας με ταχύτητα και συνέπεια. Η ασφάλεια των συναλλαγών σας είναι δεδομένη αφού η “oikonomoubet.gr”, σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, αριθμούς πιστωτικών καρτών, τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και προσωπικούς κωδικούς.

Ως μέλος του ιστοχώρου μας έχετε την δυνατότητα να βλέπετε όλες σας τις παραγγελίες, να προσθέτετε προϊόντα στο καλάθι αγορών σας για μελλοντικές αγορές όπως επίσης και να λαμβάνετε ενημερώσεις για νέα προϊόντα ή προσφορές.

Έχετε την δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς εκτός από στοιχεία τα οποία απαιτούνται από τον νόμο π.χ τιμολίγα, αποδείξεις.

Τα δεδομένα διατηρούνται στον ιστότοπό μας για 5 χρόνια.

Σε περίπτωση που επιθυμείται διαγραφή,ανάκτηση η όποιαδήποτε άλλη πληροφορία για θέματα προσωπικών δεδομένων μπορείτε να στείλετε email στο info@oikonomoubet.gr ή να καλέσετε στο 6973041692

Μέσω της χρήσεως της ιστοσελίδας μας, αποδέχεσθε πλήρως τους παρόντες όρους και συνθήκες.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και την επίσκεψή σας στην σελίδα μας! Για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να στείλετε mail στο info@oikonomoubet.gr