Στρατηγική πονταρισμάτων

 

Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, αρκετές μέθοδοι και ατελείωτες μορφές στρατηγικής που ακολουθούν οι επαγγελματίες παίκτες του στοιχήματος, ώστε να υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ανά εβδομάδα, ανά μήνα κτλ…).
 
Εδώ θα βρείτε τον απλούστερο τρόπο μεθοδευμένης στρατηγικής για να έχετε έσοδα από τα πονταρίσματα που προτείνονται.
 
Για αυτόν τον σκοπό, οι προτάσεις που θα χρησιμοποιούνται θα είναι μόνο οι ΔΥΝΑΤΕΣ.
Λοιπές live και pre-game προτάσεις, ενημερωτικά κείμενα, άρθρα και ότι άλλο δείτε στην ιστοσελίδα εδώ, θα μπορεί επίσης να αποφέρει κέρδος (με πολύ πιο συντηρητικό παίξιμο), αλλά “αιχμή του δόρατος” με πιστοποιημένο αρχείο παιχνιδιών και “μπάνκα” θα υπάρχει αποκλειστικά για τις ΔΥΝΑΤΕΣ προτάσεις.
 
Κάθε ΔΥΝΑΤΗ πρόταση θα ποντάρεται 100 μονάδες.
Ο καθένας μπορεί να ορίσει (ανάλογα με την δυνατότητα που έχει), τι αντιστοιχία θα υπάρχει ανάμεσα σε μονάδα και ευρώ.
Κάποιος που θα ορίσει 1€ ανά μονάδα, θα πρέπει να ποντάρει 100 ευρώ ανά ΔΥΝΑΤΗ πρόταση, για παράδειγμα. Ενώ κάποιος που έχει ορίσει 0,1 ανά μονάδα θα πρέπει να ποντάρει 10 ευρώ ανά ΔΥΝΑΤΗ πρόταση και ούτω καθεξής.
 
Πάντα ορίζουμε μια χρονική περίοδο που θα εφαρμόσουμε την αντιστοιχία ευρώ ανά μονάδας (μία εβδομάδα, 10 μέρες, έναν μήνα κτλ).
Όταν αυτή η περίοδος ολοκληρωθεί, ανάλογα με τα κέρδη μας φυσικά, μπορούμε να ορίσουμε διαφορετική αναλογία για την επόμενη χρονική περίοδο και να μεγαλώσουμε τα πονταρίσματα μας.
Ποτέ δεν πρέπει το παιχνίδι μας να ξεφύγει και να πάμε all-in ή σε μεγαλύτερο ποντάρισμα πριν ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος που έχουμε ορίσει, όσο κέρδος και να έχουμε από τις προηγούμενες μέρες.
Στην μπάνκα των ΔΥΝΑΤΩΝ προτάσεων, εκτός από τις συνολικές μονάδες κέρδους θα παρατηρήσετε ότι υπάρχει και το Yield (%).
Aυτός ο δείκτης εκφράζει τα καθαρά κέρδη από τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί και είναι το καθαρό κέρδος προς τα συνολικά πονταρίσματα, επί 100.
 
 
Παράδειγμα:
Έχουμε ποντάρει 500€ και έχουμε κερδίσει 50€ (επιστροφή 550€).
Επομένως, Yield = 50/500 x 100 = 0.1 x 100 = +10%